17. Jesús convida als seus amics a seguir-lo

Jesús ens crida a seguir-lo de la mateixa manera que va cridar dotze dels seus deixebles a estar amb ell i a seguir-lo sempre. Això vol dir confiar en la seva Paraula, ser els seus amics, rebre l’amor de Déu que Ell ens porta i així fer créixer el seu Regne en aquesta terra.

Podem posar la nostra confiança en Jesús perquè sabem que no ens enganya i el fet de compartir la nostra fe amb el grup de germans que componen la nostra Parròquia és el que ens ajuda a ser més bons deixebles de Jesús.

Un cop llegit el tema en el catecisme “Jesús és el Senyor”, feu clic a aquest enllaç i podreu fer l’activitat interactiva per entendre’l millor.


https://www.arguments.es/jesuseselsenor/17p/story_html5.html

En el llibre d’activitats podreu buscar en la sopa de lletres els noms dels dotze apòstols (els amics de Jesús) i durant la setmana aneu seguint el que posa en el cor de la pàgina 65. A mesura que ho aconseguiu pinteu-lo.

Desplaça cap amunt