Grup d’economia

El Grup d’Economia de Santa Eulàlia de Provençana s’encarrega de comptabilitzar tots els ingresos de la parroquia i també d’ordenar totes les despesses. No només compten els diners de les col·lectes i els donatius, també tramiten tots els documents que tenen a veure amb l’economia i fiscalitat i presenten les comptes al Bisbat pel seu control.

El Grupo de Economía de Santa Eulalia de Provenzana se encarga de contabilizar todos los ingresos de la parroquia y también de ordenar todos los gastos. No sólo cuentan el dinero de las colectas y los donativos, también tramitan todos los documentos que tienen que ver con la economía y la fiscalidad y presentanlas cuentas al Obispado para su control.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Desplaça cap amunt