Semana Santa

LA SETMANA SANTA

Pel seu venerable origen i per la seva actual condició de dies dedicats a l’oci, la Setmana Santa és una de les setmanes més destacades de l’any. La seva arribada és advertida en aquesta societat secularitzada, no tant per la Quaresma com temps propici de preparació per a la Pasqua, quant per la publicitat turística i el calendari acadèmic, que ens recorden que és «temps de vacances». No obstant això, els mitjans de comunicació es fan ressò de la dimensió religiosa d’aquesta setmana. Com el dijous i el divendres són festius, conserven un cert to religiós tradicional. Posseeixen gairebé tant relleu com el diumenge anterior, visibilitzat pels «rams»; però eclipsen la magnitud del Diumenge de Resurrecció, a penes festejat entre nosaltres com a tal.

 

Estructura i elements

 

Des del punt de vista cristià, la Setmana Santa, denominada antigament «setmana major» o «setmana gran», és la setmana que commemora la Passió de Crist. Es compon de dues parts: el final de la Quaresma (del Diumenge de Rams al Dimecres Sant) i el Tridu Pasqual (Dijous, Divendres i Dissabte-Domingo). És el temps de més intensitat litúrgica de tot l’any, i per això ha calat tan profundament en el catolicisme popular.

 

En la Setmana Santa es poden descobrir quatre estrats, corresponents a diferents èpoques. En primer lloc, hi ha el estrat sacramental, que correspon a la celebració de la Nit Pascual. El Tríduum-Pascual va néixer al voltant de la celebració joiosa de el «dia en què ha obrat el Senyor», mitjançant el memorial de el gran alliberament realitzat per Déu en Jesucrist. Aviat va precedir a la celebració eucarística un perllongat dejuni d’un o dos dies, en senyal de dol per la crucifixió del Salvador. Un segon pas va ser el de la incorporació baptismal. Els nous cristians pertanyien a la comunitat creient quan el bany de regeneració assimilaven la mort i resurrecció del Senyor en la Vetlla Pasqual. La Pasqua era plenitud baptismal i eucarística, a la qual precedia una Quaresma de tall estrictament catecumenal.

 

En segon lloc, vam descobrir l’estrat psicològic, constituït per les representacions dels fets històrics, com la «processó de rams» de l’Diumenge de Passió, el * lavatori de peus del Dijous i l’adoració de la creu del Divendres Sant. Són potser les úniques dramatitzacions litúrgiques oficials amb segell popular. En tercer lloc, s’observa l’estrat funcional, o dels ritus preparatoris d’algunes celebracions, com la benedicció dels rams, el monument de dijous o la consagració dels olis, que van acabar per fer ombra les accions cap a les quals s’ordenaven. La mateixa Vigília, desproveïda del baptisme d’adults, es va reduir a un bigarrat cerimonial, en el matí de dissabte, sense assistència de fidels.

 

En quart i últim lloc, és molt visible l’estrat de la religiositat popular, constituït per la superposició d’actes pietosos populars, com visites als «monuments», hora santa, sermó de les set paraules, * viacrucis, processons, representacions teatrals i actes de germandats. Quan la litúrgia es * clericalizó i va passar a celebrar-se en llatí, llengua morta, el poble va abandonar el culte oficial i va construir la seva pròpia litúrgia. D’aquesta manera, la celebració pasqual popular va sortir dels temples a les places, carrers i camps enarborant símbols més accessibles, com han estat i segueixen sent els «passos» de les processons.

 

El Diumenge de Rams

 

La Setmana Santa és inaugurada pel Diumenge de Rams, en el qual se celebren les dues cares centrals del misteri pasqual: la vida o el triomf, mitjançant la processó de rams en honor de Crist *Rey, i la mort o el fracàs, amb la lectura de la Passió corresponent als evangelis sinòptics (la de Juan es llegeix el divendres). Des del segle V se celebrava a Jerusalem amb una processó l’entrada de Jesús a la ciutat santa, poc abans de ser crucificat. Degut a les dues cares que té aquest dia, es denomina «Diumenge de Rams» (cara victoriosa) o «Domingo de Passió» (cara dolorosa). Per aquesta raó, el Diumenge de Rams -pregó del misteri pasqual- comprèn dues celebracions: la processó de rams i l’eucaristia. El que importa en la primera part no és el ram beneït, sinó la celebració del triomf de Jesús. Si pot ser, ha de començar l’acte en una església secundària, per a donar lloc al simbolisme de l’entrada a Jerusalem, representada pel temple principal. Si no hi ha església secundària, es fa una entrada solemne des del fons del temple. El ritu comença amb la benedicció dels rams, que han de ser prou grans com perquè l’acte resulti vistós i el poble pugui percebre’l sense dificultat.

 

Després de l’aspersió dels rams es proclama l’evangeli, és a dir, es llegeix el que a continuació es realitzarà. Per ser creients, per estar convertits i per haver estat iniciats *sacramentalmente a la vida cristiana, pertanyem de tal manera al Senyor que, en celebrar litúrgicament la seva entrada a Jerusalem, ens associem al seu seguiment. La Setmana Santa comença i acaba amb l’entrada triomfal dels redimits a la Jerusalem celestial, recinte il·luminat per la torxa del Xai.

 

A la processó segueix immediatament l’eucaristia. De l’aspecte gloriós dels rams passem al dolorós de la passió. Aquesta transició no es dedueix només de la manera històrica en què van transcórrer els fets, sinó perquè el triomf de Jesús en el Diumenge de Rams és signe del seu triomf definitiu. Els rams ens mostren que Jesús sofrirà, però com a vencedor; morirà, mes per a ressuscitar. En resum, el diumenge de Rams és inauguració de la Pasqua, o pas de les tenebres a la llum, de la humiliació a la glòria, del pecat a la gràcia i de la mort a la vida.

 

La segona part de la Setmana Santa està constituïda pel Tridu Pasqual, que commemora, pas a pas, els últims esdeveniments de la vida de Jesús, desenvolupats en tres dies.

 

a) La Passió de Crist

 

Segons els tres sinòptics, Jesús puja a Jerusalem una sola vegada, i entra en ella triomfalment (Diumenge de Rams), desplega la seva última activitat durant cinc dies i, finalment, és arrestat (Dijous Sant) i crucificat (Divendres Sant). Jesús no defuig la mort, però tampoc la cerca directament. De fet, és Judes qui ho delata. La passió comença bíblicament amb el prendiment de Jesús; litúrgicament, amb l’entrada a Jerusalem.

 

La missió de Jesús es comprèn en referència al Déu de la gràcia i de l’exigència. Jesús no ve a predicar veritats generals, religioses o morals, sinó a proclamar la imminència del regne i la bona notícia de l’Evangeli. L’adveniment del regne de Déu és el tema central del missatge i de la praxi de Jesús, precisament en uns moments d’exacerbat nacionalisme jueu enfront del pagà dominador, amb la creença estesa que la intervenció final i definitiva de Déu, per mitjà d’un Messies entès políticament, està a punt de produir-se. El rebuig de Jesús com Messies és evident: és escàndol per a les classes dirigents religioses, neciesa i bogeria per al poder ocupant, decepció per al poble i desconcert per als deixebles. Aquí radiquen els sofriments profunds de Jesús en la creu, units als seus dolors físics.

 

En l’actual societat secular, crítica amb les tradicions religioses màgiques o massa identificada amb certes ètiques de poder, la Setmana Santa ha perdut aquest aura de misteri tremend i inefable que li havia envoltat la cristiandat. En canvi, creix en comunitats i grups de creients la força de l’Evangeli de Jesús, revelador de la justícia del regne i del perdó de Déu. La lectura i interpretació dels relats de la Passió en relació a les celebracions en les quals es proclamen ens revela que la vida és camí de creu -viacrucis-, a partir d’un lliurament al servei dels germans que coincideix amb el servei a Déu. Almenys això és el que pot deduir-se de la lectura i celebració de la Passió de Crist en la Setmana Santa.

 

b) La mort del Senyor

 

Els quatre relats de la Passió segueixen una successió semblant d’esdeveniments, amb cinc seqüències: arrest, procés jueu, procés romà, execució i sepultura. A partir d’un relat previ i breu sobre la crucifixió de Jesús, les passions evangèliques estan redactades amb més atenció i detall que les altres narracions. El seu estil difereix del de qualsevol altra literatura que narri la batalla final i la mort d’un heroi. Són, a més final i començament de la vida i destinació de Jesús, al qual els deixebles criden «Crist» i «Senyor» després de la resurrecció. Segons com s’interpreti i es visqui la mort i resurrecció de Jesús, així es configurarà la manera de ser cristià.

 

Jesús va ser condemnat a mort i crucificat per blasfem religiós i alterador de l’ordre públic. És lògic pensar que Jesús va comptar amb una mort violenta, si s’ha de jutjar pel seu comportament i les acusacions que va rebre de mag, blasfem, fals profeta, fill rebel, transgressor del dissabte i purificador del Temple. La mort de Jesús es descobreix fonamentalment per la lògica de la seva vida. Per a entendre la mort de Jesús no basta relacionar-la amb el *sanedrín jueu o el governador romà; cal connectar-la amb el seu Déu i Pare, la proximitat i la presència del qual va proclamar. El com i el perquè de la mort de Jesús tenen una estreta relació amb el com i el perquè de tota la seva vida. La interpretació última -o, si es vol, primera- de la mort de Jesús és teològica.

 

La comunitat creient *postpascual, a la llum de la resurrecció, va denominar «Crist» i «Senyor» a Jesús de Natzaret. Des de llavors, amb una nova lectura de la mort de Jesús, va proclamar l’Església el senyoriu de Crist, traducció actualitzada del regne de Déu. Aquest pas no equival a un silenciament del *profetismo de Jesús, de la seva opció privilegiada pels pobres, de la justícia que comporta el regne i de les exigències evangèliques que comporta la fe com a conversió. El regne de Déu es va fer present, d’una manera nova, amb l’activitat de Jesús, encara que es va concentrar d’una manera definitiva en el cos ressuscitat del Senyor.

Quedar-se amb el Ressuscitat només d’una manera piadosa o sacramental, sense abastar amb la mateixa fe al Jesús històric, és reduir l’entranya mateixa de la fe. I per a entendre el comportament i les actituds de Jesús en el seu ministeri públic cal tenir en compte les claus de l’itinerari que segueix fins a la crucifixió. La mort de Jesús és conseqüència de la seva obrar. Però, una vegada acceptat que la creu és conseqüència de la conducta de Jesús, la resurrecció ha d’entendre’s com a presa de posició de Déu en favor de Jesús i, per tant, com a il·luminació de la creu. Jesús no queda en poder de la mort, sinó fora d’aquesta. La creu de Jesús no s’entén si no és des de la totalitat de la seva vida; però, al seu torn, la seva mort no té sentit si no és per la resurrecció, clau de lectura de tot el previ, a saber, el condicionament del viure de Jesús i del nostre propi viure.

 

El poble s’ha identificat i s’identifica a la seva manera amb el Crucificat, més que amb el Ressuscitat, potser perquè la seva història és una història de sofriments. La teologia pasqual de la resurrecció no li fa mossa; intueix en el profund una teologia de la creu. Pacientment ha acceptat la interpretació teològica de la resignació o de l’oblació de Crist com a víctima innocent que paga el rescat per tots els pecats. El poble venera a Crist com a «home de dolors» *sufriente i moribund, amb el qual s’identifica a través del plor, com a poble d’oprimits i desheretats. Per aquesta raó és el Divendres Sant, no la Pasqua, la festa cristiana popular per antonomàsia. La mort de Crist és símbol de tot sofriment, tant del natural com del provocat. Molt en segon pla queda la creu com a imatge del «Rei de la glòria» o del Crist ressuscitat. En aquest Déu desemparat i pròxim, no en el Totpoderós distant, troba alleujament el poble en buscar la cura dels seus sofriments per mitjà d’un sofriment diví. Naturalment una cosa és l’ús i abús de la creu com a apaivagament d’esclaus, i una altra l’acceptació popular del dolor i la mort de Crist, espoliat i crucificat per fer-se germà i amic de publicans deshonestos, dones de mala vida, leprosos i estrangers que no respectaven les lleis jueves.

 

LA SEMANA SANTA

Por su venerable origen y por su actual condición de días dedicados al ocio, la Semana Santa es una de las semanas más destacadas del año. Su llegada es advertida en esta sociedad secularizada, no tanto por la Cuaresma como tiempo propicio de preparación para la Pascua, cuanto por la publicidad turística y el calendario académico, que nos recuerdan que es «tiempo de vacaciones». Sin embargo, los medios de comunicación se hacen eco de la dimensión religiosa de esta semana. Como el jueves y el viernes son festivos, conservan un cierto tono religioso tradicional. Poseen casi tanto relieve como el domingo anterior, visibilizado por los «ramos»; pero eclipsan la magnitud del Domingo de Resurrección, apenas festejado entre nosotros como tal.

Estructura y elementos

Desde el punto de vista cristiano, la Semana Santa, denominada antiguamente «semana mayor» o «semana grande», es la semana que conmemora la Pasión de Cristo. Se compone de dos partes: el final de la Cuaresma (del Domingo de Ramos al Miércoles Santo) y el Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado-Domingo). Es el tiempo de más intensidad litúrgica de todo el año, y por eso ha calado tan profundamente en el catolicismo popular.

En la Semana Santa se pueden descubrir cuatro estratos, correspondientes a diferentes épocas. En primer lugar, está el estrato sacramental, que corresponde a la celebración de la Noche Pascual. El Triduo-Pascual nació en torno a la celebración gozosa del «día en que actuó el Señor», mediante el memorial del gran liberación realizado por Dios en Jesucristo. Pronto precedió a la celebración eucarística un prolongado ayuno de uno o dos días, en señal de duelo por la crucifixión del Salvador. Un segundo paso fue el de la incorporación bautismal. Los nuevos cristianos pertenecían a la comunidad creyente cuando el baño de regeneración asimilaban la muerte y resurrección del Señor en la Vigilia Pascual. La Pascua era plenitud bautismal y eucarística, a la que precedía una Cuaresma de corte estrictamente catecumenal.

En segundo lugar, descubrimos el estrato psicológico, constituido por las representaciones de los hechos históricos, como la «procesión de ramos» del Domingo de Pasión, el * lavatorio de pies del Jueves y la adoración de la cruz del Viernes Santo. Son quizás las únicas dramatizaciones litúrgicas oficiales con sello popular. En tercer lugar, se observa el estrato funcional, o de los ritos preparatorios de algunas celebraciones, como la bendición de los ramos, el monumento del jueves o la consagración de los aceites, que terminaron por ensombrecer las acciones hacia las que se ordenaban. La misma Vigilia, desprovista del bautismo de adultos, se redujo a un abigarrado ceremonial, en la mañana del sábado, sin asistencia de fieles.

En cuarto y último lugar, es muy visible el estrato de la religiosidad popular, constituido por la superposición de actos piadosos populares, como visitas a los «monumentos», hora santa, sermón de las siete palabras, * viacrucis, procesiones, representaciones teatrales y actos de hermandades. Cuando la liturgia se * clericalizó y pasó a celebrarse en latín, lengua muerta, el pueblo abandonó el culto oficial y construyó su propia liturgia. De este modo, la celebración pascual popular salió de los templos en las plazas, calles y campos enarbolando símbolos más accesibles, como han sido y siguen siendo los «pasos» de las procesiones.

El Domingo de Ramos

La Semana Santa es inaugurada por el Domingo de Ramos, en el que se celebran las dos caras centrales del misterio pascual: la vida o el triunfo, mediante la procesión de ramos en honor de Cristo * Rey, y la muerte o el fracaso, con la lectura de la Pasión correspondiente a los evangelios sinópticos (la de Juan se lee el viernes). Desde el siglo V se celebraba en Jerusalén con una procesión la entrada de Jesús en la ciudad santa, poco antes de ser crucificado. Debido a las dos caras que tiene este día, se denomina «Domingo de Ramos» (cara victoriosa) o «Domingo de Pasión» (cara dolorosa). Por esta razón, el Domingo de Ramos -Reza del misterio pascual- comprende dos celebraciones: la procesión de ramos y la eucaristía. Lo que importa en la primera parte no es el ramo bendito, sino la celebración del triunfo de Jesús. A ser posible, debe comenzar el acto en una iglesia secundaria, para dar lugar al simbolismo de la entrada en Jerusalén, representada por el templo principal. Si no hay iglesia secundaria, se hace una entrada solemne desde el fondo del templo. El rito comienza con la bendición de los ramos, que deben ser lo suficientemente grandes como para que el acto resulte vistoso y el pueblo pueda percibirlo sin dificultad.

Después de la aspersión de los ramos se proclama el evangelio, es decir, se lee lo que a continuación se realizará. Para ser creyentes, por estar convertidos y por haber sido iniciados * sacramentalmente a la vida cristiana, pertenecemos de tal manera al Señor que, al celebrar litúrgicamente su entrada en Jerusalén, nos asociamos a su seguimiento. La Semana Santa comienza y termina con la entrada triunfal de los redimidos a la Jerusalén celestial, recinto iluminado por la antorcha del Cordero.

En la procesión sigue inmediatamente la eucaristía. Del aspecto glorioso de los ramos pasamos al doloroso de la pasión. Esta transición no se deduce sólo de la manera histórica en que transcurrieron los hechos, sino porque el triunfo de Jesús en el Domingo de Ramos es signo de su triunfo definitivo. Los ramos nos muestran que Jesús sufrirá, pero como vencedor; morirá, mes para resucitar. En resumen, el domingo de Ramos es inauguración de la Pascua, o paso de las tinieblas a la luz, de la humillación a la gloria, del pecado a la gracia y de la muerte a la vida.

La segunda parte de la Semana Santa está constituida por el Triduo Pascual, que conmemora, paso a paso, los últimos acontecimientos de la vida de Jesús, desarrollados en tres días.

a) La Pasión de Cristo

Según los tres sinópticos, Jesús sube a Jerusalén una sola vez, y entra en ella triunfalmente (Domingo de Ramos), despliega su última actividad durante cinco días y, finalmente, es arrestado (Jueves Santo) y crucificado (Viernes Santo). Jesús no huye de la muerte, pero tampoco la búsqueda directamente. De hecho, es Judas quien lo delata. La pasión comienza bíblicamente con el Prendimiento de Jesús; litúrgicamente, con la entrada en Jerusalén.

La misión de Jesús se comprende en referencia al Dios de la gracia y de la exigencia. Jesús no viene a predicar verdades generales, religiosas o morales, sino a proclamar la inminencia del reino y la buena noticia del Evangelio. El advenimiento del reino de Dios es el tema central del mensaje y de la praxis de Jesús, precisamente en unos momentos de exacerbado nacionalismo judío frente al pagano dominador, con la creencia extendida de que la intervención final y definitiva de Dios, por medio de un Mesías entendido políticamente, está a punto de producirse. El rechazo de Jesús como Mesías es evidente: es escándalo para las clases dirigentes religiosas, necedad y locura para el poder ocupante, decepción para el pueblo y desconcierto para los discípulos. Aquí radican los sufrimientos profundos de Jesús en la cruz, unidos a sus dolores físicos.

En la actual sociedad secular, crítica con las tradiciones religiosas mágicas o demasiado identificada con ciertas éticas de poder, la Semana Santa ha perdido este aura de misterio tremendo e inefable que le había rodeado la cristiandad. En cambio, crece en comunidades y grupos de creyentes la fuerza del Evangelio de Jesús, revelador de la justicia del reino y del perdón de Dios. La lectura e interpretación de los relatos de la Pasión en relación a las celebraciones en las que se proclaman nos revela que la vida es camino de cruz -viacrucis-, a partir de una entrega al servicio de los hermanos que coincide con el servicio a Dios. Al menos eso es lo que puede deducirse de la lectura y celebración de la Pasión de Cristo en la Semana Santa.

b) La muerte del Señor

Los cuatro relatos de la Pasión siguen una sucesión similar de eventos, con cinco secuencias: arresto, proceso judío, proceso romano, ejecución y sepultura. A partir de un relato previo y breve sobre la crucifixión de Jesús, las pasiones evangélicas están redactadas con más atención y detalle que las otras narraciones. Su estilo difiere del de cualquier otra literatura que narre la batalla final y la muerte de un héroe. Son, además final y comienzo de la vida y destino de Jesús, al que los discípulos llaman «Cristo» y «Señor» después de la resurrección. Según cómo se interprete y se viva la muerte y resurrección de Jesús, así se configurará la forma de ser cristiano.

Jesús fue condenado a muerte y crucificado por blasfemo religioso y alterador del orden público. Es lógico pensar que Jesús contó con una muerte violenta, a juzgar por su comportamiento y las acusaciones que recibió de mago, blasfemo, falso profeta, hijo rebelde, transgresor del sábado y purificador del Temple. La muerte de Jesús se descubre fundamentalmente por la lógica de su vida. Para entender la muerte de Jesús no basta relacionarla con el * sanedrín judío o el gobernador; hay que conectarla con su Dios y Padre, la proximidad y la presencia proclamó. El cómo y el porqué de la muerte de Jesús tienen una estrecha relación con el cómo y el porqué de toda su vida. La interpretación última -o, si se quiere, primera- de la muerte de Jesús es teológica.

La comunidad creyente * postpascual, a la luz de la resurrección, denominó «Cristo» y «Señor» a Jesús de Nazaret. Desde entonces, con una nueva lectura de la muerte de Jesús, proclamó la Iglesia el señorío de Cristo, traducción actualizada del reino de Dios. Este paso no equivale a un silenciamiento del * profetismo de Jesús, de su opción privilegiada por los pobres, de la justicia que conlleva el reino y de las exigencias evangélicas que conlleva la fe como conversión. El reino de Dios se hizo presente, de una manera nueva, con la actividad de Jesús, aunque se concentró de manera definitiva en el cuerpo resucitado del Señor. Quedarse con el Resucitado sólo de una manera piadosa o sacramental, sin abarcar con la misma fe en el Jesús histórico, es reducir la entraña misma de la fe. Y para entender el comportamiento y las actitudes de Jesús en su ministerio público hay que tener en cuenta las claves del itinerario que sigue hasta la crucifixión. La muerte de Jesús es consecuencia de su obrar. Pero, una vez aceptado que la cruz es consecuencia de la conducta de Jesús, la resurrección debe entenderse como toma de posición de Dios en favor de Jesús y, por tanto, como iluminación de la cruz. Jesús no queda en poder de la muerte, sino fuera de ella. La cruz de Jesús no se entiende si no es desde la totalidad de su vida; pero, a su vez, su muerte no tiene sentido si no es por la resurrección, clave de lectura de todo el previo, a saber, el acondicionamiento del vivir de Jesús y de nuestro propio vivir.

El pueblo se ha identificado y se identifica a su manera con el Crucificado, más que con el Resucitado, quizá porque su historia es una historia de sufrimientos. La teología pascual de la resurrección no le hace mella; intuye en lo profundo una teología de la cruz. Pacientemente ha aceptado la interpretación teológica de la resignación o de la oblación de Cristo como víctima inocente que paga el rescate por todos los pecados. El pueblo venera a Cristo como «varón de dolores» * sufriente y moribundo, con el que se identifica a través del llanto, como pueblo de oprimidos y desheredados. Por esta razón es el Viernes Santo, no la Pascua, la fiesta cristiana popular por antonomasia. La muerte de Cristo es símbolo de todo sufrimiento, tanto del natural como del provocado. Muy en segundo plano queda la cruz como imagen del «Rey de la gloria» o del Cristo resucitado. En ese Dios desamparado y cercano, no en el Todopoderoso distante, encuentra alivio el pueblo en buscar el cuidado de sus sufrimientos por medio de un sufrimiento divino. Naturalmente una cosa es el uso y abuso de la cruz como apaciguamiento de esclavos, y otra la aceptación popular del dolor y la muerte de Cristo, expoliado y crucificado para hacerse hermano y amigo de publicanos deshonestos, mujeres de mala vida, leprosos y extranjeros que no respetaban las leyes judías.

Desplaça cap amunt